Dbamy o przestrzeń, godząc potrzeby mieszkańców, samorządu i inwestorów

Wszelkie zagadnienia związane z gospodarką przestrzenną, w tym projektowanie urbanistyczne, to nasza specjalność.

W pracowni wykonywane są projekty urbanistyczne planów miejscowych, projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, bazy danych GIS, analizy urbanistyczne, projekty architektoniczne oraz prace związane z przygotowaniem lokalizacji inwestycji, w tym prowadzenie procedur umożliwiających tworzenie lub wspomaganie wyboru potencjalnych terenów inwestycyjnych.

Nasza pracownia została założona w 2000 roku.

Kontakt

    ul. Nadarzyńska 54, 05-805 Otrębusy