Już za nami już szkolenie 17 października 2023 r. dotyczące wielkiej nowelizacji systemu planowania przestrzennego w Polsce wynikającej z USTAWY z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej dnia 24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1688.

W szkoleniu wzięli udział urzędnicy, urbaniści, architekci, inwestorzy i inne osoby związane z obrotem nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi.

Jeśli jesteś zainteresowany takim szkoleniem skontaktuj się z nami: szkolenia@kanon.waw.pl

Szkolenia nasze można też kupić za pośrednictwem naszego sklepu internetowego https://planekspert.pl

SZCZEGÓŁY ZAKOŃCZONEGO WYDARZENIA

TERMIN:  17.10.2023 r., godz. 10-15

MIEJSCE: Szawa Conference Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 137, 02-231 Warszawa

KOSZT: zgłoszenie do 07.10. – 650 zł, zgłoszenie 08.10.-16.10. – 700 zł

DLA KOGO: inwestorów, wszystkich osób związanych z procesem inwestycyjno-budowlanym, w tym właścicieli gruntów, pracowników urzędów miast i gmin, urbanistów, architektów, pracowników firm deweloperskich, zarządców nieruchomości, rzeczoznawców majątkowych, prawników

PROGRAM:

1. Nowe definicje ustawowe – wpływ na realizację inwestycji,
2. Partycypacja społeczna – nowe formy uczestnictwa, nowe obowiązki organu,
3. Plan ogólny – omówienie jego zakresu, procedury uchwalania, zasad tworzenia obszarów uzupełnienia zabudowy,
4. Zmiany w zakresie tworzenia i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
5. Tryb uproszczony sporządzanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
6. Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy,
7. Zintegrowany plan inwestycyjny – korzyści i zagrożenia,
8. Rejestr urbanistyczny,
9. Przepisy przejściowe – etapy wdrażania reformy planistycznej,
10. Wpływ nowelizacji na proces inwestycyjny – scenariusze działania.

Przewidziane są przerwy kawowe z poczęstunkiem.

CEL:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami legislacyjnymi, które zostały wprowadzone na mocy ustawy o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Przedstawimy znowelizowane regulacje prawne, nowe instrumenty kształtowania przestrzeni lokalnej oraz omówimy ich wpływ na sytuację inwestorów, właścicieli gruntów oraz administrację publiczną. Przedstawimy scenariusze możliwe do zastosowania dla gruntów nieobjętych planami miejscowymi.

PROWADZĄCY:

Joanna Dziedzic-Bukowska – radca prawny, doktor nauk prawnych, właścicielka kancelarii specjalizującej się w procesie inwestycyjno-budowlanym, wykładowca w wyższej szkole, trener. Wiceprzewodnicząca Zespołu Prawno-Urbanistycznego przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, członek Zarządu Warszawskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trzynastoletni staż pracy jako orzecznik w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w wydziale zajmującym się m.in. kontrolą studiów, planów miejscowych oraz decyzji o warunkach zabudowy. Autorka licznych publikacji, w tym artykułów i glos związanych z tematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Leksykonu prawa budowlanego, planowania przestrzennego oraz gospodarki nieruchomościami.

Grzegorz Chojnacki – urbanista i architekt, założyciel pracowni KANON, w której wykonywane są analizy, ekspertyzy i opinie dla podmiotów komercyjnych i inwestorów indywidualnych oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, główny projektant z ponaddwudzistoletnim doświadczeniem w planowaniu przestrzennym, aktywnie uczestniczy w innych formach działalności zawodowej, między innymi jako członek: Prezydium Rady Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie (w latach 2010-2014), Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów (od 2014), Sądów w konkursach urbanistyczno-architektonicznych i wielu Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w tym Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy.

Konrad Młynkiewicz – radca prawny zajmujący się doradztwem w zakresie prawa administracyjnego, prawa publicznego oraz ochrony danych osobowych. Doświadczenie zawodowe zdobył pracując przez wiele lat w NSA oraz w jednej z czołowych polskich kancelarii. W 2022 r. oraz w 2023 r. w rankingu kancelarii prawnych Rzeczpospolita został wskazany jako jeden z pięciu rekomendowanych prawników z zakresu Prawa Nieruchomości. Przeprowadził i nadzorował kompleksowe audyty spółek i nieruchomości. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji publicznej. Jako wiodący specjalista w sprawach inwestycji mieszkaniowych realizowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej (lex deweloper), wielokrotnie doradzał Klientom ubiegającym się o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.